Protractus
BIZ Centrum Dieren, opgericht in 2012. De gezamenlijk ondernemersverenigingen in Dieren zijn opgegaan in één centrale ondernemersvereniging voor de Bedrijven Investeringszone Centrum Dieren
De gezamenlijk ondernemers in Velp en de Gemeente Rheden willen de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot oprichting van één centrale ondernemersvereniging voor de Bedrijven InvesteringsZone Centrum Velp
 
Projectmanagement.
 
In het kader van de wet BIZ (Bedrijven Investerings Zone) zijn projecten uitgevoerd voor centrum-ondernemers en de Gemeente. Doel om te komen tot oprichting van een ondernemersvereniging waarvan het ondernemersfonds gevuld wordt via een jaarlijks over alle ondernemers van het centrum te heffen bijdrage. Hiermee ontstaat een fonds waarmee de aantrekkelijkheid van een (winkel)centrum in belangrijke mate kan worden verbeterd.

BIZ Centrum Dieren is in 2012 opgericht. De gezamenlijk ondernemersverenigingen in Dieren wilden komen tot één centrale ondernemersvereniging voor de Bedrijven Investeringszone Centrum Dieren. Het project is in januari 2012 succesvol afgesloten.

De gezamenlijk ondernemers in Velp en de Gemeente Rheden willen de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot oprichting van één centrale ondernemersvereniging voor de Bedrijven InvesteringsZone Centrum Velp. Het project is gestart in november 2013 en zal naar verwachting nog lopen tot medio 2015.

Voorzitter DELS-Ondernemersvereniging (gemeente Rheden).
• Belangenbehartiging aangesloten ondernemers bij met name de locale overheid;
• Ondersteuning van ondernemers door collectieve organisatie en/of inkoop;
• Netwerken en inspireren door organiseren van ondernemersavonden en excursies.